Aanleg windmolenpark

Over dit project

Dit windmolenpark hebben we aangesloten op het energienet zodat de opgewekte energie kan worden gebruikt.